d
Follow us
  >  Aktualności (Page 2)

Spółka komandytowa może ulec rozwiązaniu i wykreśleniu z KRS bez konieczności spłaty zobowiązań wobec wierzycieli. To puenta płynąca z postanowienia Sądu Najwyższego z 5 maja 2016 roku. Nadmierna ochrona interesów wierzycieli, gdy wspólnicy spółki komandytowej określili inny sposób zakończenia działalności jest bezcelowa. Rozbieżności w orzecznictwie sądowym, a sytuacja wierzycieli Postanowienie Sądu Najwyższego

Sprzęt elektroniczny na dobre wkradł się do większości stanowisk pracy. Dzięki niemu realizacja powierzonych obowiązków służbowych odbywa się szybko i bez większych komplikacji. Pracodawcy udostępniają pracownikom potrzebne gadżety elektroniczne, by mogli korzystać z nich w celach służbowych. Problem pojawia się, gdy podwładny użytkuje sprzęt do celów prywatnych i wyrządza szkodę

Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w szczególnych przypadkach mogą właściciela nieruchomości pozbawić przysługującego mu prawa własności lub użytkowania. Mowa o wywłaszczeniu nieruchomości, które regularnie uderza w kolejnych poszkodowanych. Restrukturyzacja w okresie PRL, specustawy, zasiedzenie przez Skarb Państwa to tylko kilka bardziej znanych sposobów na odebrania prawa do nieruchomości. Wywłaszczeni

Polisy inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym stały się zmorą dla 5 mln Polaków. Produkt, który miał być remedium na szybkie pomnożenie kapitału zaowocował stratą wpłaconych środków. Ukryte koszty i opłaty likwidacyjne sprawiają, że nabywcy decydujący się na rozwiązanie polisolokaty nie mają szans na zwrot pieniędzy. Kancelaria Anny Zagulskiej specjalizuje się

Zakończenie małżeństwa to niezwykle trudna decyzja dla wszystkich małżonków. Rozstanie z osobą, z którą dzieliło się sporą część życia niesie ogromną dawkę negatywnych emocji. Nic też dziwnego, że małżonkom zależy na jak najszybszym przeprowadzeniu postępowania rozwodowego. W poniższym artykule pokażemy, że rozwód nie musi być bolesnym doznaniem dla małżonków. Szybki rozwód?

Pośpiech, wzmożony ruch, brawura, chwila nieuwagi, przyczyn śmiertelnych wypadków na polskich drogach jest wiele. Przedwczesna strata bliskiego to jedno z najbardziej bolesnych przeżyć, jakich doświadczamy w życiu. Niestety śmierć ukochanej osoby niesie za sobą falę negatywnych skutków, odbijając bolesne piętno nie tylko na naszym zdrowiu, ale też sytuacji materialnej. Żadne

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podejmowaniem wielu czynności prawnych. Każdego dnia przedsiębiorcy zawierają umowy z nowymi kontrahentami, zatrudniają pracowników, sprzedają, kupują i inwestują. Nie da się ukryć, że prawo wkradło się w większość czynności związanych z prowadzeniem własnej firmy. Nieznajomość przepisów nie zwalnia przedsiębiorców jednak od odpowiedzialności. Dlatego obsługa

Wypadek to niezwykle traumatyczne przeżycie, które bardzo często przekłada się negatywnie na zdrowie poszkodowanych. Osoby doznające obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia mają jednak szansę na uzyskanie godnych środków odszkodowawczych. Otrzymane wysokie stawki pieniężne mogą zdecydowanie przyspieszyć powrót do życia sprzed wypadku. Kto może ubiegać się o wypłatę roszczeń odszkodowawczych? Poszkodowani w wypadkach,

Gdy nie płacisz alimentów, zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, musisz liczyć się z konsekwencjami takiego zaniechania. Istnieją bowiem w prawie polskim skuteczne i często niezwykle dolegliwe dla dłużników sposoby na egzekwowanie takich należności. W pierwszej kolejności spotkamy się z egzekucją komornicza, zajęciem kont bankowych, zawiadomieniem pracodawcy, a także zajęciem poszczególnych składników majątku

"Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje

Zadzwoń 609 678 703