d
Follow us
  >  Aktualności   >  Półtora miliona odszkodowania uzyskane przez mec. Annę Zagulską dla klienta kancelarii.

Półtora miliona odszkodowania uzyskane przez mec. Annę Zagulską dla klienta kancelarii.

Nasz Klient wykonywał niebezpieczny zawód artystyczny w Hong-Kongu i był ubezpieczony na wypadek doznania urazów w australijskim towarzystwie ubezpieczeniowym. Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego i konieczności zwolnienia się z pracy, nasz Klient po powrocie do Polski rozpoczął nierówną walkę o uzyskanie odszkodowania. Towarzystwo Ubezpieczeń odmówiło jego wypłaty powołując się na liczne wyłączenia odpowiedzialności zawarte w polisie ubezpieczeniowej. Wówczas sprawa trafiła do mec. Anny Zagulskiej, która podjęła się prowadzenia tej sprawy. Ostatecznie londyńska kancelaria prawna, reprezentująca w Europie australijskiego ubezpieczyciela, po  niespełna dwóch latach prowadzenia sprawy, poinformowała o przyznaniu odszkodowania dla naszego Klienta w kwocie (w przeliczeniu na złote polskie) 1,5 mln zł.

Sprawa naszego Klienta, z licznymi pierwiastkami międzynarodowymi, zakończyła się pełnym sukcesem, bez konieczność prowadzenia kosztownego procesu sądowego w Anglii, której ustawodawstwo i sąd były właściwe dla ewentualnego rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu.  

Zadzwoń 609 678 703