PODZIAŁ MAJĄTKU

Radca Prawny Anna Zagulska z Wrocławia od wielu lat świadczy profesjonalną pomoc w zakresie prowadzenia spraw o podział majątku. Oferowana przez nas pomoc obejmuje podział składników majątku na drodze sądowej lub ugodowej przybierającej formę umowy. Wieloletnie doświadczenie i ugruntowana wiedza prawna pozwala nam sprawnie ustalać składniki majątku małżonków. Każdy nasz Klient otrzymuje wsparcie też przy ich kompleksowej wycenie.

Do podziału majątku dochodzi, gdy ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami. Zgodnie z przepisami ustanie następujące z konkretnych przyczyn:

 • rozwód
 • separacja
 • jeden z małżonków ogłasza upadłość
 • sąd ustanawia rozdzielność majątkową
 • małżonkowie zawierają umowę o rozdzielności majątkowej (intercyza)
 • śmierć małżonka
 • unieważnienie małżeństwa
 • ubezwłasnowolnienie małżonka

Profesjonalny doradca prawny to gwarancja szybkiego i skuteczne przeprowadzenia podziału majątku

Kancelaria Prawna Anny Zagulskiej świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru sposobu podziału majątku. Zgodnie z literą prawna podział wspólności majątkowej może nastąpić w dwóch formach:

 • umowy – to ugodowy sposób przeprowadzenia podziału majątku. Małżonkowie dzielą się wspólnym majątkiem zawierając pisemną ugodę. Wyjątek stanowią nieruchomości, których podziału należy dokonać zawsze w formie aktu notarialnego.
 • postanowienie sądu – w sytuacji, gdy małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w sferze podziału majątku sąd orzeka o tym w ich imieniu. Każdorazowo sąd ma obowiązek ustalić stopień przyczynienia się do powstawania wspólnego majątku, biorąc pod uwagę nakłady pracy nie tylko zawodowej, ale też przy dbałości o gospodarstwo domowe i dzieci.

Porada prawna świadczona przez prawnik Annę Zagulska obejmuje indywidualną analizę sprawy z nakreśleniem jak najlepszych rozwiązań w zakresie podziału majątku.

 • prawnik Wrocław
 • porady prawne Wrocław
 • Radca prawny
 • Kancelaria prawna
 • Kancelaria prawna Wrocław
 • Jeśli wie­rzysz w zwy­cięstwo, zwy­cięstwo uwie­rzy w ciebie.

  Paulo Coelho

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

 • W życiu is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

  Paulo Coelho

 • Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali     so­bie spra­wy, jak blis­cy są sukcesu, kiedy się poddali.

  Rafał Kosik

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

Skontaktuj się

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Prosta 36

(boczna ulicy Grabiszyńskiej)

53-508 Wrocław

Tel.: 71 307 1 309

Mobile: 609 678 703

e-mail:

Dysponujemy wygodnym
parkingiem dla naszych Klientów

 

radca prawny Wrocław