PODZIAŁ MAJĄTKU

Radca Prawny Anna Zagulska z Wrocławia od wielu lat świadczy profesjonalną pomoc w zakresie prowadzenia spraw o podział majątku. Oferowana przez nas pomoc obejmuje podział składników majątku na drodze sądowej lub ugodowej przybierającej formę umowy. Wieloletnie doświadczenie i ugruntowana wiedza prawna pozwala nam sprawnie ustalać składniki majątku małżonków. Każdy nasz Klient otrzymuje wsparcie też przy ich kompleksowej wycenie.
 
Do podziału majątku dochodzi, gdy ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami. Zgodnie z przepisami ustanie następujące z konkretnych przyczyn:
 • rozwód
 • separacja
 • jeden z małżonków ogłasza upadłość
 • sąd ustanawia rozdzielność majątkową
 • małżonkowie zawierają umowę o rozdzielności majątkowej (intercyza)
 • śmierć małżonka
 • unieważnienie małżeństwa
 • ubezwłasnowolnienie małżonka
Podział majątku jest postępowaniem, które w wielu przypadkach wymaga dużego zaangażowania, wiedzy prawnej i doświadczenia. Jako kancelaria prawna z Wrocławia szczycąca się wieloletnią obecnością w branży prawnej wiemy, że struktura majątku małżeńskiego potrafi być bardzo złożona. Składniki majątkowe nabywane ze środków pieniężnych z różnych źródeł utrudniają znacząco podzielenie zgromadzonych dóbr. Należy podkreślić, że do podziału majątku dochodzi z uwzględnieniem równych udziałów, jednak gdy poszczególne dobra nabyto przy znaczącym nakładzie pracy tylko jednego z małżonków, wtedy konieczne jest ustalenie nierównych udziałów na drodze sądowej. 
 

Profesjonalny doradca prawny to gwarancja szybkiego i skuteczne przeprowadzenia podziału majątku

Kancelaria Prawna Anny Zagulskiej świadczy kompleksowe doradztwo i pomoc prawną w zakresie wyboru sposobu podziału majątku. Zgodnie z literą prawna podział wspólności majątkowej może nastąpić w dwóch formach:
 • umowy – to ugodowy sposób przeprowadzenia podziału majątku. Małżonkowie dzielą się wspólnym majątkiem zawierając pisemną ugodę. Wyjątek stanowią nieruchomości, których podziału należy dokonać zawsze w formie aktu notarialnego.
 • postanowienie sądu – w sytuacji, gdy małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w sferze podziału majątku sąd orzeka o tym w ich imieniu. Każdorazowo sąd ma obowiązek ustalić stopień przyczynienia się do powstawania wspólnego majątku, biorąc pod uwagę nakłady pracy nie tylko zawodowej, ale też przy dbałości o gospodarstwo domowe i dzieci.
Samodzielne reprezentowanie swoich interesów w trakcie postępowania o podział majątku jest niezwykle stresujące. Brak odpowiedniej wiedzy prawnej, problem z wyceną składników majątku mogą działać na Państwa niekorzyść. Nasza kancelaria prawna z Wrocławia oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie prowadzenia spraw o podział majątku na etapie przedsądowym poprzez negocjacje, jak również na etapie postępowania sądowego. Zawsze wyręczamy naszych Klientów i sporządzamy wszelkie niezbędne umowy pomiędzy małżonkami oraz pisma i wnioski o podział majątku, jeśli sprawa zostaje przekierowana do postępowania sądowego. Porada prawna świadczona przez prawnik Annę Zagulska i innych radców prawnych z naszej kancelarii we Wrocławiu obejmuje indywidualną analizę sprawy z nakreśleniem, jak najlepszych rozwiązań w zakresie podziału majątku. Nasz zespół radców prawnych świadczy również pomoc prawną w obszarze spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Zapraszamy do siedziby naszej kancelarii we Wrocławiu lub kontaktu telefonicznego, e-mailowego. 
 • prawnik Wrocław
 • porady prawne Wrocław
 • Radca prawny
 • Kancelaria prawna
 • Kancelaria prawna Wrocław
 • Jeśli wie­rzysz w zwy­cięstwo, zwy­cięstwo uwie­rzy w ciebie.

  Paulo Coelho

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

 • W życiu is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

  Paulo Coelho

 • Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali     so­bie spra­wy, jak blis­cy są sukcesu, kiedy się poddali.

  Rafał Kosik

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

Skontaktuj się

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Grabiszyńska 204 D

pokój 215, I piętro.

53-235 WROCŁAW

Tel.: 71 307 1 309

Mobile: 609 678 703

e-mail:

Dysponujemy wygodnym
parkingiem dla naszych Klientów

 

radca prawny Wrocław