d
Follow us
  >    >  Spory sądowe i mediacja

Spory sądowe i mediacja

K

ancelaria doradza i reprezentuje swoich Klientów we wszelkich postępowaniach cywilnych, z zakresu prawa pracy, administracyjnych i sądowoadministracyjnych, od etapu przedsądowego i związanych z tym negocjacji w sprawie spłaty zadłużenia czy ugodowego zakończenia sprawy, po egzekucję sądową i administracyjną włącznie. Kancelaria posiada bogate doświadczenie i prowadzi postępowania sądowe i egzekucyjne w ramach postępowania elektronicznego (EPU). Reprezentujemy naszych Klientów w sporach przed Sądem Najwyższym w sprawach kasacyjnych.

Zadzwoń 609 678 703