d
Follow us
  >    >  Prawo kontraktów

Prawo kontraktów

K

ancelarii opiniuje i przygotowuje projekty wszelkich umów cywilnoprawnych, handlowych, korporacyjnych, doradzając, czynnie uczestniczy w procesie negocjacji umów, ugód, wszelkich porozumień, zapewnia analizę prawną projektów umów pod kątem optymalnych rozwiązań prawnych zabezpieczania ich realizacji, oczekiwanych przez Klientów, a także zapewnia stały nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów.

Zadzwoń 609 678 703