Prawo konkurencji i własność intelektualna

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa konkurencji i własności intelektualnej. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach zarówno na etapie przesądowym, jak i sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji. Reprezentujemy Klientów w sporach przed sądami powszechnymi o roszczenia wynikające z prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz o uznanie klauzul umownych za niedozwolone, a ponadto rekomendujemy procedury chroniące Klientów Kancelarii przed czynami stanowiącymi nieuczciwe praktyki rynkowe. Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących własności intelektualnej oraz naruszeń tego prawa. Usługi Kancelarii w zakresie prawa własności intelektualnej obejmują w szczególności doradztwo prawne w zakresie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, ochrona prawna firmy, znaków towarowych, wzorów użytkowych, ochrona praw twórców w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochronę dóbr osobistych, w tym negocjowanie sprostowań, przeprosin oraz prowadzenie sporów sądowych o ochronę dóbr osobistych, reprezentacja strony w postępowaniach w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej, opiniowanie i przygotowywanie umów, w tym: umów przeniesienia (cesji) znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz praw z ich zgłoszeń, umów licencyjnych na korzystanie z ww. dóbr, umów o przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz umów licencyjnych, umów dystrybucyjnych oraz umów franszyzy, umów przenoszących lub upoważniających do korzystania z know-how i niezarejestrowanych znaków towarowych.

 • prawnik Wrocław
 • porady prawne Wrocław
 • Radca prawny
 • Kancelaria prawna
 • Kancelaria prawna Wrocław
 • Jeśli wie­rzysz w zwy­cięstwo, zwy­cięstwo uwie­rzy w ciebie.

  Paulo Coelho

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

 • W życiu is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

  Paulo Coelho

 • Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali     so­bie spra­wy, jak blis­cy są sukcesu, kiedy się poddali.

  Rafał Kosik

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

Skontaktuj się

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Grabiszyńska 204 D

pokój 215, I piętro.

53-235 WROCŁAW

Tel.: 71 307 1 309

Mobile: 609 678 703

e-mail:

Dysponujemy wygodnym
parkingiem dla naszych Klientów

 

radca prawny Wrocław