d
Follow us
  >    >  Prawo podmiotów gospodarczych

Prawo podmiotów gospodarczych

W

ramach prawa podmiotów gospodarczych usługi Kancelarii obejmują w szczególności kompleksową obsługę procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych, w tym procesy due diligence, bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, bieżącą obsługę organów spółek, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów, kompleksową obsługę prawną procesów nabywania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego, audyty prawne, doradztwo i reprezentacja podmiotów w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami gospodarczymi, w tym sądami rejestrowymi oraz upadłościowymi i naprawczymi.

Zadzwoń 609 678 703