Prawo podmiotów gospodarczych

W ramach prawa podmiotów gospodarczych usługi Kancelarii obejmują w szczególności kompleksową obsługę procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych, w tym procesy due diligence, bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, bieżącą obsługę organów spółek, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów, kompleksową obsługę prawną procesów nabywania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego, audyty prawne, doradztwo i reprezentacja podmiotów w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami gospodarczymi, w tym sądami rejestrowymi oraz upadłościowymi i naprawczymi.

 • prawnik Wrocław
 • porady prawne Wrocław
 • Radca prawny
 • Kancelaria prawna
 • Kancelaria prawna Wrocław
 • Jeśli wie­rzysz w zwy­cięstwo, zwy­cięstwo uwie­rzy w ciebie.

  Paulo Coelho

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

 • W życiu is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

  Paulo Coelho

 • Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali     so­bie spra­wy, jak blis­cy są sukcesu, kiedy się poddali.

  Rafał Kosik

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

Skontaktuj się

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Grabiszyńska 204 D

pokój 215, I piętro.

53-235 WROCŁAW

Tel.: 71 307 1 309

Mobile: 609 678 703

e-mail:

Dysponujemy wygodnym
parkingiem dla naszych Klientów

 

radca prawny Wrocław