Wsparcie dla firm i pracowników w aktualnej sytuacji epidemiologicznej

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Kancelaria oferuje wsparcie i pomoc dla firm i wszelkich podmiotów, uczestników obrotu gospodarczego, a także stron stosunków pracy i wszelkich innych form zatrudnienia czy świadczenia usług, kierując do Państwa przedmiotową ofertę, dotyczącą różnorakich aspektów Państwa życia korporacyjnego, zawodowego i prywatnego, w tym w szczególności doradztwo w przedmiocie:

 • zawartych (lub niezawartych) umów, w tym z zakresu obrotu gospodarczego, handlowe, kontrakty menedżerskie, umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, itp., w zakresie ich negocjacji, renegocjacji, wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od nich i ryzyk z tym związanych oraz realizacji roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej;
 • bieżące wsparcie dla firm i osób fizycznych w zakresie spraw korporacyjnych, pracowniczych, cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych;
 • upadłości przedsiębiorców i upadłości konsumenckiej, a także doradztwo prawne  w zakresie szeroko rozumianej restrukturyzacji firm, majątków i długów;
 • wsparcie księgowe i prawne w zakresie przygotowywania dokumentacji dla podmiotów ubiegających się o szeroko rozumiane dofinansowanie w czasie pandemii ;

Powrót

 • prawnik Wrocław
 • porady prawne Wrocław
 • Radca prawny
 • Kancelaria prawna
 • Kancelaria prawna Wrocław
 • Jeśli wie­rzysz w zwy­cięstwo, zwy­cięstwo uwie­rzy w ciebie.

  Paulo Coelho

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

 • W życiu is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

  Paulo Coelho

 • Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali     so­bie spra­wy, jak blis­cy są sukcesu, kiedy się poddali.

  Rafał Kosik

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

Skontaktuj się

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Grabiszyńska 204 D

pokój 215, I piętro.

53-235 WROCŁAW

Tel.: 71 307 1 309

Mobile: 609 678 703

e-mail:

Dysponujemy wygodnym
parkingiem dla naszych Klientów

 

radca prawny Wrocław