d
Follow us
  >  Aktualności   >  Wsparcie dla firm i pracowników w aktualnej sytuacji epidemiologicznej

Wsparcie dla firm i pracowników w aktualnej sytuacji epidemiologicznej

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Kancelaria oferuje wsparcie i pomoc dla firm i wszelkich podmiotów, uczestników obrotu gospodarczego, a także stron stosunków pracy i wszelkich innych form zatrudnienia czy świadczenia usług, kierując do Państwa przedmiotową ofertę, dotyczącą różnorakich aspektów Państwa życia korporacyjnego, zawodowego i prywatnego, w tym w szczególności doradztwo w przedmiocie:

  • zawartych (lub niezawartych) umów, w tym z zakresu obrotu gospodarczego, handlowe, kontrakty menedżerskie, umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, itp., w zakresie ich negocjacji, renegocjacji, wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od nich i ryzyk z tym związanych oraz realizacji roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej;
  • bieżące wsparcie dla firm i osób fizycznych w zakresie spraw korporacyjnych, pracowniczych, cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych;
  • upadłości przedsiębiorców i upadłości konsumenckiej, a także doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianej restrukturyzacji firm, majątków i długów;
  • wsparcie księgowe i prawne w zakresie przygotowywania dokumentacji dla podmiotów ubiegających się o szeroko rozumiane dofinansowanie w czasie pandemii;
Zadzwoń 609 678 703