d
Follow us
  >  Aktualności

Nasz Klient wykonywał niebezpieczny zawód artystyczny w Hong-Kongu i był ubezpieczony na wypadek doznania urazów w australijskim towarzystwie ubezpieczeniowym. Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego i konieczności zwolnienia się z pracy, nasz Klient po powrocie do Polski rozpoczął nierówną walkę o uzyskanie odszkodowania. Towarzystwo Ubezpieczeń odmówiło jego wypłaty powołując się na liczne

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Kancelaria oferuje wsparcie i pomoc dla firm i wszelkich podmiotów, uczestników obrotu gospodarczego, a także stron stosunków pracy i wszelkich innych form zatrudnienia czy świadczenia usług, kierując do Państwa przedmiotową ofertę, dotyczącą różnorakich aspektów Państwa życia korporacyjnego, zawodowego i prywatnego, w tym w szczególności

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 01.08.2019 r zmieniamy siedzibę naszej Kancelarii, na nowe, większe biuro, a przede wszystkim bardziej dogodną dla naszych Klientów lokalizację we Wrocławiu (53-235) przy ul. Grabiszyńskiej 204D/215, I piętro. Do zobaczenia w nowym biurze! Radca prawny Anna Zagulska.

Zgodnie z brzmieniem uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19.10.2018 r., sygn. akt III CZP 37/18: „Przebaczenie przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku może nastąpić także po wydziedziczeniu go w testamencie i do swej skuteczności nie wymaga zachowania formy testamentowej.”. Tylko co to właściwie oznacza? Wyobraźmy sobie sytuację, w której matka po kłótni

Kodeks postępowania cywilnego zawiera szereg dyspozycji dotyczących postępowania dowodowego. Coraz popularniejszym dowodem w procesach sądowych są nagrania uzyskane nierzadko bez wiedzy i woli drugiej strony. Czy tego typu środek dowodowy może zostać dopuszczony przez sąd? Środki dowodowe w postępowaniu cywilnym Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, katalog środków dowodowych jest niezwykle

W 2017 roku wchodzą w życie istotne zmiany z zakresu prawa budowlanego. Zaplanowana nowelizacja ma na celu uproszczenie oraz przyspieszenie realizacji poszczególnych inwestycji. Na czym konkretnie polegają planowane zmiany? Pozwolenie na budowę Zgodnie z obecnym stanem prawnym, zgłoszenia ani pozwolenia na budowę nie wymagają: obiekty gospodarcze przeznaczone do produkcji rolnej oraz

Kupując polisę majątkową liczymy na solidną rekompensatę, gdy nieruchomość zostanie strawiona przez ogień. Niestety, ubezpieczyciele nagminnie doszukują się sposobów, by uniknąć wypłaty należnych świadczeń odszkodowawczych. Nie należy przystawać na tak krzywdzące praktyki! Szansą na wypłatę należnego odszkodowania jest skutecznie przeprowadzone postępowanie sądowe. Radca prawny Anna Zagulska uzyskała łącznie milionowe odszkodowanie

Uchwała sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego przemawia na korzyść podatników. Dożywotnik przekazujący nieruchomość w zamian za opiekę i wikt nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, a jedynie podatku od czynności cywilnoprawnych. To przełomowa uchwała dla wielu Polaków. Wielki spór na tle przychodu Umowa dożywocia regulowana przez kodeks cywilny dotyczy przeniesienia własności nieruchomości

Kwestia kredytów we frankach szwajcarskich to niezwykle szeroko poruszany temat. Mnogość niekorzystnych dla banków orzeczeń sądowych sprawia, że "frankowicze" znaleźli się w sprzyjącej sytuacji prawnej. Bieżące orzecznictwo sądowe przemawia na korzyść kredytobiorców w odniesieniu do czterech rodzajów klauzul występujących w umowach kredytowych. Rażące naruszenie interesów konsumenta sprawia, że osoby posiadające

Zadzwoń 609 678 703