d
Follow us
  >    >  sierpień

Kodeks postępowania cywilnego zawiera szereg dyspozycji dotyczących postępowania dowodowego. Coraz popularniejszym dowodem w procesach sądowych są nagrania uzyskane nierzadko bez wiedzy i woli drugiej strony. Czy tego typu środek dowodowy może zostać dopuszczony przez sąd? Środki dowodowe w postępowaniu cywilnym Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, katalog środków dowodowych jest niezwykle

Zadzwoń 609 678 703