d
Follow us
  >  Aktualności   >  Dowód z nagrania uzyskanego podstępnie w postępowaniu cywilnym

Dowód z nagrania uzyskanego podstępnie w postępowaniu cywilnym

Kodeks postępowania cywilnego zawiera szereg dyspozycji dotyczących postępowania dowodowego. Coraz popularniejszym dowodem w procesach sądowych są nagrania uzyskane nierzadko bez wiedzy i woli drugiej strony. Czy tego typu środek dowodowy może zostać dopuszczony przez sąd?

Środki dowodowe w postępowaniu cywilnym Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, katalog środków dowodowych jest niezwykle bogaty. W pierwszej kolejności należy wskazać na oświadczenia stron, a także dowody z dokumentów. W myśl obecnych przepisów, dokumentem jest wszystko, co zawiera w sobie zapisaną informację. Zatem dokumentem jest także nagranie audio oraz wideo. Oprócz wskazanych powyżej środków dowodowych możliwe jest również zgłoszenie dowodu na przykład z przesłuchania świadków oględzin czy też z wizji lokalnej. Wszystko to ma na celu dogłębne rozpoznanie danej sprawy i wydanie wyroku w oparciu o kompleksowy materiał dowodowy.

Dowód uzyskany podstępnie Kwestią niezwykle problematyczną jest możliwość dopuszczenia dowodu, który został uzyskany w sposób podstępny. Dotyczy to szczególnie nagrań, o powstaniu których druga strona sporu nie ma żadnej świadomości. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości w tym zakresie nasza kancelaria prawna pragnie omówić kwestię dowodów pochodzących z nagrań. Niezwykle ważną rzeczą jest autentyczność takiego nagrania. Otóż nie zawsze możliwe jest jej potwierdzenie. To powoduje, że niektórzy sędziowie nie dopuszczają tego rodzaju dowodów. W związku z tym należy zauważyć, że to na stronie zgłaszającej tego typu dowód ciąży obowiązek wykazania autentyczności nagrania. Strona musi także wykazać, że nagranie jest rzeczywiście zapisem rozmowy, której ma ono dowodzić. Wobec powyższego, strona powinna zgłosić wniosek dowodowy, który miałby na celu wykazanie, iż nagranie nie zostało zmanipulowane.

O czym jeszcze należy pamiętać? Omawiając kwestie związane z możliwością dopuszczenia dowodu z nagrania uzyskanego podstępem, należy również zwrócić uwagę na stanowisko Sądu Najwyższego. Otóż uznał on, iż nagranie, które zostało dokonane w sposób potajemny może być dowodem w postępowaniu cywilnym pod warunkiem, że jest on autentyczny oraz nie narusza prywatności, a także zasad współżycia społecznego. Wbrew pozorom ocena tych kryteriów nie jest przesadnie problematyczna dla sędziów. Ich zdaniem, niekiedy już na pierwszy rzut oka widać, że dane nagranie zostało zmanipulowane. Mianowicie, wskazuje na to zachowanie osoby, która nagrywa. Bardzo często jest ona opanowana, przesadnie uprzejma, a także prowokuje drugą stronę do wyjawienia potrzebnych jej informacji.

Mając na uwadze nieustanny postęp technologiczny, a co za tym idzie coraz łatwiejszy dostęp do sprzętu, który umożliwia nagrywanie, nie trudno jest przewidzieć, że dowody z nagrań będą coraz popularniejsze w postępowaniach sądowych. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu dowód, podobnie jak każdy inny, podlega ocenie sędziego. Ostatecznie to on zdecyduje czy dane nagranie jest wiarygodne, czy też nie. Jednakże sądy bardzo często dopuszczają tego rodzaju wnioski dowodowe, co znacznie przyspiesza rozpoznanie sprawy.

Zadzwoń 609 678 703