d
Follow us
  >  2017

Kodeks postępowania cywilnego zawiera szereg dyspozycji dotyczących postępowania dowodowego. Coraz popularniejszym dowodem w procesach sądowych są nagrania uzyskane nierzadko bez wiedzy i woli drugiej strony. Czy tego typu środek dowodowy może zostać dopuszczony przez sąd? Środki dowodowe w postępowaniu cywilnym Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, katalog środków dowodowych jest niezwykle

W 2017 roku wchodzą w życie istotne zmiany z zakresu prawa budowlanego. Zaplanowana nowelizacja ma na celu uproszczenie oraz przyspieszenie realizacji poszczególnych inwestycji. Na czym konkretnie polegają planowane zmiany? Pozwolenie na budowę Zgodnie z obecnym stanem prawnym, zgłoszenia ani pozwolenia na budowę nie wymagają: obiekty gospodarcze przeznaczone do produkcji rolnej oraz

Kupując polisę majątkową liczymy na solidną rekompensatę, gdy nieruchomość zostanie strawiona przez ogień. Niestety, ubezpieczyciele nagminnie doszukują się sposobów, by uniknąć wypłaty należnych świadczeń odszkodowawczych. Nie należy przystawać na tak krzywdzące praktyki! Szansą na wypłatę należnego odszkodowania jest skutecznie przeprowadzone postępowanie sądowe. Radca prawny Anna Zagulska uzyskała łącznie milionowe odszkodowanie

Uchwała sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego przemawia na korzyść podatników. Dożywotnik przekazujący nieruchomość w zamian za opiekę i wikt nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, a jedynie podatku od czynności cywilnoprawnych. To przełomowa uchwała dla wielu Polaków. Wielki spór na tle przychodu Umowa dożywocia regulowana przez kodeks cywilny dotyczy przeniesienia własności nieruchomości

Kwestia kredytów we frankach szwajcarskich to niezwykle szeroko poruszany temat. Mnogość niekorzystnych dla banków orzeczeń sądowych sprawia, że "frankowicze" znaleźli się w sprzyjącej sytuacji prawnej. Bieżące orzecznictwo sądowe przemawia na korzyść kredytobiorców w odniesieniu do czterech rodzajów klauzul występujących w umowach kredytowych. Rażące naruszenie interesów konsumenta sprawia, że osoby posiadające

Spółka komandytowa może ulec rozwiązaniu i wykreśleniu z KRS bez konieczności spłaty zobowiązań wobec wierzycieli. To puenta płynąca z postanowienia Sądu Najwyższego z 5 maja 2016 roku. Nadmierna ochrona interesów wierzycieli, gdy wspólnicy spółki komandytowej określili inny sposób zakończenia działalności jest bezcelowa. Rozbieżności w orzecznictwie sądowym, a sytuacja wierzycieli Postanowienie Sądu Najwyższego

Sprzęt elektroniczny na dobre wkradł się do większości stanowisk pracy. Dzięki niemu realizacja powierzonych obowiązków służbowych odbywa się szybko i bez większych komplikacji. Pracodawcy udostępniają pracownikom potrzebne gadżety elektroniczne, by mogli korzystać z nich w celach służbowych. Problem pojawia się, gdy podwładny użytkuje sprzęt do celów prywatnych i wyrządza szkodę

Zadzwoń 609 678 703