d
Follow us
  >  Aktualności   >  Zmiany w prawie budowlanym – o czym należy pamiętać rozpoczynając budowę?

Zmiany w prawie budowlanym – o czym należy pamiętać rozpoczynając budowę?

W 2017 roku wchodzą w życie istotne zmiany z zakresu prawa budowlanego. Zaplanowana nowelizacja ma na celu uproszczenie oraz przyspieszenie realizacji poszczególnych inwestycji. Na czym konkretnie polegają planowane zmiany?

Pozwolenie na budowę Zgodnie z obecnym stanem prawnym, zgłoszenia ani pozwolenia na budowę nie wymagają: obiekty gospodarcze przeznaczone do produkcji rolnej oraz uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Chodzi tutaj o parterowe budynki gospodarcze, których powierzchnia nie przekracza 35 m2, a rozpiętość ich konstrukcji jest mniejsza niż 4,80 m, przydomowe baseny oraz oczka wodne, których powierzchnia wynosi nie więcej niż 50 m2 i opaski brzegowe, instalacje klimatyzacyjne, zjazdy z dróg powiatowych i gminnych, a także zatoki parkingowe położone przy tych drogach. W myśl proponowanych zmian, zgłoszenia ani pozwolenia nie będzie wymagać remont obiektu budowlanego, którego budowa wymaga pozwolenia na budowę. Ustawodawca przyjął w nowelizacji, iż pozwolenie będzie potrzebne jedynie wtedy, gdy inwestycja będzie dotyczyć przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zmiany, które wchodzą w życie w tym roku, dotyczą również mieszkalnych budynków jednorodzinnych. Obecnie zgłoszenie wymagane będzie tylko w przypadku przebudowy przegród zewnętrznych, a także elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeżeli inwestycja nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

Zgłoszenie zamiaru budowy

Po nowelizacji zgłoszenia realizacji inwestycji będzie wymagać budowa wiat o powierzchni do 35 m 2 , aczkolwiek należy zauważyć, iż łączna liczba tego typu obiektów na jednej działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2, budowa zjazdu z dróg krajowych, a także zatok parkingowych usytuowanych na tych drogach, przebudowa budynków, przy budowie których jest wymagane pozwolenie na budowę. W myśl wchodzących w życie przepisów, zgłoszenia nie będzie wymagać przebudowa obiektów gospodarczych przeznaczonych na produkcję rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, a także parterowych budynków gospodarczych, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m 2 , a rozpiętość konstrukcji wynos i nie więcej niż 4,80 m, wolno stojących budynków parterowych, garaży, altan, a także przydomowych ganków i oranżerii, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2, a łączna liczba tego typu obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 oraz wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, które są przeznaczone do okresowego wypoczynku, a ich powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2, przy czym liczba tego typu obiektów nie może przekraczać jednego na każde 500 m2. Nowelizacja przewiduje jednak pewien wyjątek. Otóż zgłoszenia bądź pozwolenia nadal będą wymagały prace, które będą dotyczyły obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Od teraz szybciej rozpoczniesz budowę

Zgodnie z nowymi przepisami, termin wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy przez urząd zostanie skrócony z 30 do 21 dni. Oznacza to, iż inwestor będzie mógł rozpocząć znacznie szybciej zaplanowane przez siebie prace. Co więcej, ustawa przewiduje procedurę, która umożliwia wydawanie z urzędu zaświadczeń dotyczących braku zastrzeżeń do zgłoszenia przed upływem terminu 21 dni. Podobne zmiany zostały wprowadzone również w procedurze rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego. Wprowadzono także zmiany sposobu jego użytkowania. Co jest niezwykle istotne z punktu widzenia każdego inwestora, ustawodawca precyzuje, iż nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego zmiana wysokości i szerokości lub długości obiektu w przypadku, gdy wartość ta wynosi 2% wymiarów jakie zostały określone w projekcie budowlanym. Ponadto ustawa wskazuje inne warunki, które również muszą zostać spełnione.

Co się nie zmienia?

Pomimo wprowadzonej nowelizacji wiele kwestii pozostaje nadal bez zmian Mianowicie, nie ma obowiązku dołączenia do projektu budowlanego oświadczeń dotyczących zapewnienia dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków, a także warunków przyłączenia budynku do tego rodzaju sieci. Po złożeniu zgłoszenia w dalszym ciągu możliwe jest wybudowanie garażu, ganku, a także oranżerii, jeżeli jej powierzchnia nie przekracza 35 m2 na każde 500 m2 powierzchni działki. Regulacja ta dotyczy również domu. Zgłoszenia wymaga także inwestycja w postaci docieplenia budynków, których wysokość wynosi maksymalnie 25 m. Zgłoszenie ani pozwolenie nie jest wymagane w przypadku budowy ogrodzenia nie przekraczającego 2,20 m, obiektów małej architektury oraz pochylni przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej. Pozwolenie nie jest wymagane również w przypadku budowy bliźniaka, a także domu szeregowego.

Najnowsza nowelizacja to kolejny przejaw liberalizacji prawa budowlanego. Z całą pewnością ucieszy ona wszystkich inwestorów. Nie będą oni musieli bowiem przygotowywać obszernej dokumentacji, a dzięki skróconym terminom, będą mogli szybciej rozpocząć prace. W przypadku wątpliwości w związku z wprowadzonymi zmianami w prawie budowlanym zapraszamy do skorzystania z porad prawnych. Nasza kancelaria we Wrocławiu świadczy profesjonalne doradztwo prawne, które pozwoli Państwu rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zadzwoń 609 678 703