d
Follow us
  >  Aktualności   >  Rozwiązanie spółki komandytowej możliwe nawet bez spłaty wierzycieli

Rozwiązanie spółki komandytowej możliwe nawet bez spłaty wierzycieli

Spółka komandytowa może ulec rozwiązaniu i wykreśleniu z KRS bez konieczności spłaty zobowiązań wobec wierzycieli. To puenta płynąca z postanowienia Sądu Najwyższego z 5 maja 2016 roku. Nadmierna ochrona interesów wierzycieli, gdy wspólnicy spółki komandytowej określili inny sposób zakończenia działalności jest bezcelowa.

Rozbieżności w orzecznictwie sądowym, a sytuacja wierzycieli

Postanowienie Sądu Najwyższego z 5 maja 2016 r. umożliwia rozwiązanie spółki komandytowej i wykreślenie z KRS bez konieczności spłaty zobowiązań i pokrycia niedoboru majątku. Postępowanie sądowe dotyczyło podjętej przez wspólników spółki komandytowej uchwały o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia likwidacji. Przedsiębiorstwo na mocy uchwały zostało przeniesione na komplementariusza spółki z siedzibą w Nikozji – Republika Cypru. Sąd rejonowy i okręgowy odmówił wykreślenia z KRS spółki wskazując, że obowiązkiem podmiotu jest wcześniejsze zaspokojenie wierzycieli na mocy art. 82 KSH. Zgodnie z orzecznictwem sądów wykreślenie uderzałoby w zasady bezpieczeństwa prawnego, a także pewności obrotu gospodarczego. Spółka wniosła kasację do Sądu Najwyższego, który przychylił się do jej stanowiska, uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał do ponownego rozpatrzenia.

Nadmierna ochrona wierzycieli jest nieuzasadniona!

Dla dokładniejszego zrozumienia postanowienia Sądu Najwyższego warto przytoczyć najważniejsze aspekty uzasadnienia. SN wskazał, że przepisy o likwidacji mają charakter dyspozytywny, a to oznacza, że wspólnicy mogą w inny sposób zakończyć działalność, niż poprzez postępowanie likwidacyjne. Nie ma konieczności wzmożonej ochrony wierzycieli, gdyż odpowiedzialność za długi przechodzi na spółkę zagraniczną. Wskazywanie, że występuje ryzyko trudności w zaspokojeniu roszczeń nie jest dostatecznym argumentem, by silniej chronić wierzycieli spółki. Jak zaznaczył SN siedziba komplementariusza w Nikozji była im znana przy zawieraniu współpracy ze spółką. Przychylenie się do orzecznictwa sądu rejonowego i okręgowego byłoby równoznaczne z dyskryminowaniem spółki komandytowej z komplementariuszem zagranicznymi. Dodatkowo SN wskazał, że w przypadku zbywania przedsiębiorstwa nie występuje konieczność spłacania wierzycieli, a jedynie wskazania podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za długi.

Ostrożność niezbędna przy zawieraniu współpracy ze spółkami

Każda firma, która decyduje się na współpracę ze spółkami powinna zachować pewną dozę ostrożności. Ustalenie płatności terminowej może wiązać się z problemami w późniejszym odzyskaniu należności za wykonaną pracę lub sprzedany towar. Jak ustrzec się przed takimi problemami? Obsługa prawna firm świadczona przez doświadczonego prawnika pozwala na ocenę ryzyka transakcji handlowych. Kiedy współpraca opiewa na znaczne sumy pieniężne nie warto narażać się na problemy z odzyskaniem należności. Prawnik pomoże przeanalizować sytuację prawną kontrahenta i wybierze najbardziej bezpieczny i optymalny sposób współpracy.

Zadzwoń 609 678 703