d
Follow us
  >  Aktualności   >  Pracownik używający sprzętu służbowego do celów prywatnych odpowie za ewentualne szkody

Pracownik używający sprzętu służbowego do celów prywatnych odpowie za ewentualne szkody

Sprzęt elektroniczny na dobre wkradł się do większości stanowisk pracy. Dzięki niemu realizacja powierzonych obowiązków służbowych odbywa się szybko i bez większych komplikacji. Pracodawcy udostępniają pracownikom potrzebne gadżety elektroniczne, by mogli korzystać z nich w celach służbowych. Problem pojawia się, gdy podwładny użytkuje sprzęt do celów prywatnych i wyrządza szkodę opiewającą na znacze stawki pieniężne. Bieżące orzecznictwo sądowe nie pozostawia złudzeń, kto ma obowiązek naprawić powstałe straty.

Błędy, które mogą drogo kosztować pracownika

Pracodawca jest zobowiązany, by wyposażyć pracownika w sprzęt niezbędny do wykonywania pracy. Obecnie typowymi narzędziami na większości stanowisk pracy jest komputer, telefon i drukarka. Pracownicy są zobowiązani do wykorzystywania udostępnionego sprzętu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Dodatkowo jego użycie musi następować w miejscu wskazanym przez pracodawcę i jedynie w zakresie przez niego określonym. W niniejszym artykule chcemy poruszyć temat szkód wyrządzonych przez pracownika poprzez używanie sprzętu służbowego do celów prywatnych. Na mocy wyroku Sądu Najwyższego 22.3.2016 r., II PK 31/15 pracownik odpowie w pełnej wysokości za straty, jakie wyrządził poprzez nieuprawnione korzystanie z powierzonego mu sprzętu. Postępowanie sądowe dotyczyło użytkowania przez podwładnego telefonu komórkowego poza godzinami pracy do celów prywatnych. Pracownik wykonywał połączenia krajowe, zagranicznie, jak i korzystał z transferu danych użytkując Internet do zaspokojenia prywatnych potrzeb. W ciągu zaledwie jednego miesiąca pracy doprowadził do obciążenia pracodawcy rachunkiem opiewajacym na kwotę 37 000 zł! Podwładny po otrzymaniu informacji o wysokości faktury za telefon komórkowy odmówił jej zapłaty.

Spór o astronomiczny rachunek telefoniczny niełatwy do rozstrzygnięcia

Sąd Rejonowy po rozpoznaniu powództwa pracodawcy przeciwko pracownikowi przychylił się do roszczeń właściciela firmy i zasądził stosowne odszkodowanie za powstałą szkodę w związku z użytkowaniem telefonu komórkowego do celów prywatnych. Sprawa zrobiła zwrot, gdy zajął się nią Sąd Okręgowy, który przychylił się do stanowiska pracownika i zmienił wyrok. W uzasadnieniu stwierdzono, że pracodawca nie informował swojego podwładnego o planie taryfowym, którym objęty był powierzony telefon komórkowy. Brak tej informacji skutkuje obciążeniem właściciela firmy ryzykiem, które płynie z prowadzonej działalności gospodarczej. Wyrok został zaskarżony skargą kasacyjną przez pracodawcę. Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownik umyślnie wyrządził szkodę, gdyż używał telefonu do celów prywatnych poza godzinami pracy i ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Nie można obarczyć pracodawcy odpowiedzialnością przez fakt niepoinformowanie o planie taryfowym, gdyż szkoda powstała nie w związku z realizacją zadań służbowych, a jedynie potrzeb i celów prywatnych. Sąd Najwyższy zaznaczył, że incydentalne korzystanie z telefonu w celu zaspokojenia istotnych potrzeb pracownika, ale nie zagrażające interesowi pracodawcy jest dopuszczalnie. Rażące nadużywanie i umyślne wyrządzanie szkody jest niedopuszczalne i nakłada na pracownika konieczność naprawienia szkody. Jak widać rzetelna obsługa prawna firm jest nieoceniona w sporach sądowych. Zaangażowanie prawnika i upór w pomyślnym rozwiązaniu sporu uchroni pracodawcę przed znaczną stratą pieniężną.

Zadzwoń 609 678 703