d
Follow us
  >    >  Unieważnianie małżeństw kościelnych

Unieważnianie małżeństw kościelnych

K

ancelaria posiada doświadczenie i doradza w szczególności w zakresie ustalenia przesłanek unieważnienia małżeństwa kościelnego w konkretnej sprawie, opracowuje skargę o unieważnienie małżeństwa kościelnego ze wskazaniem podstaw z prawa kanonicznego, a także doradztwo w sprawach procedury przed sądem kościelnym.

Zadzwoń 609 678 703