d
Follow us
  >  Aktualności   >  Milionowe odszkodowanie za spaloną nieruchomość

Milionowe odszkodowanie za spaloną nieruchomość

Kupując polisę majątkową liczymy na solidną rekompensatę, gdy nieruchomość zostanie strawiona przez ogień. Niestety, ubezpieczyciele nagminnie doszukują się sposobów, by uniknąć wypłaty należnych świadczeń odszkodowawczych. Nie należy przystawać na tak krzywdzące praktyki! Szansą na wypłatę należnego odszkodowania jest skutecznie przeprowadzone postępowanie sądowe. Radca prawny Anna Zagulska uzyskała łącznie milionowe odszkodowanie za spaloną nieruchomość.

Polisa kupiona, nieruchomość zabezpieczona. Czy aby na pewno? Pożar to zdarzenie losowe, które może dotknąć każdego z nas. Gwałtownie rozprzestrzeniający się ogień potrafi w mgnieniu oka strawić całą nieruchomość generując astronomiczne straty. Szansą na uzyskanie rekompensaty po feralnym zdarzeniu jest ubezpieczenie nieruchomości od skutków pożaru. Płacąc wysokie składki za polisę oczekujemy, że otrzymamy odszkodowanie umożliwiające sfinansowanie prac remontowych, odbudowę czy zakup nowych elementów wyposażenia. Niestety, jak pokazuje ostatnia praktyka ubezpieczyciele nagminnie odmawiają wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych . Sposobem na kwestionowanie roszczeń są obszerne, nieprecyzyjne i pisane niezrozumiałym językiem Ogólne Warunki Umowy, które dają dużą dowolność w interpretacji. Poszkodowani nie muszą godzić się na tak niekorzystne rozwiązanie sprawy. Sposobem na uzyskanie należnego odszkodowania jest skutecznie przeprowadzenie sprawy odszkodowawcze j

w sądzie. Kancelaria Anny Zagulskiej zakończyła z sukcesem postępowanie sądowe dochodząc dla poszkodowanego odszkodowania w łącznej wysokości miliona złotych.

Brak interesu prawnego powodem odmowy wypłaty odszkodowania Poszkodowany wybudował i użytkował przez kilka lat w celach związanych z działalnością gospodarczą nieruchomość budynkową na dzierżawionym gruncie. Dla zabezpieczenia własnych interesów przed zdarzeniami losowymi, zdecydował się na ubezpieczenie swojego mienia i wykupienie polisy ubezpieczeniowej w TU Warta SA. Niestety nieruchomość w skutek zdarzenia losowego została doszczętnie strawiona przez pożar. Poszkodowany posiadając polisę wystąpił samodzielnie z wnioskiem odszkodowawczym do ubezpieczyciela, ubiegając się o wypłatę należnej rekompensaty za zniszczone mienie ruchome i budynek. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wydało niekorzystną decyzję dla poszkodowanego. Odmówiło całkowicie wypłaty odszkodowania za spalony budynek, powołując się między innymi na nieważność umowy ubezpieczenia i brak interesu ubezpieczeniowego.

Korzystny wyrok sądowy otwiera drogę do otrzymania należnego odszkodowania Poszkodowany zwrócił się o pomoc w dochodzeniu swoich praw do profesjonalisty. Sprawa trafiła na etap postępowania sądowego, gdzie radca prawny Anna Zagulska uzyskała w pełni korzystne dla swojego Klienta rozstrzygnięcie, wykorzystując swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie zdobywane w zakładzie ubezpieczeń, i to na tyle skutecznie, że TU Warta SA postanowiła nie odwoływać się od wyroku sądu I instancji, wobec czego wyrok stał się prawomocny. Stanowisko sądu przemawiające na korzyść poszkodowanego skutkuje wypłatą odszkodowania w łącznej wysokości miliona złotych. To dobitny dowód, że postępowanie sądowe to skuteczny sposób na dochodzenie należnych, także wysokich roszczeń. Stawiając na reprezentację doświadczonego pełnomocnika poszkodowani mogą skutecznie dochodzić swoich praw. Nie należy godzić się na fatalne praktyki ubezpieczycieli, a stwierdzenie zasadności odmowy wypłaty odszkodowania pozostawić profesjonalnym pełnomocnikom i sądom.

Zadzwoń 609 678 703