d
Follow us
  >  Aktualności (Page 3)

Potwierdził to lubelski oddział ZUS w decyzji z 20 października 2015 r. (WPI/200000/43/ 1077/2015). W tej sprawie pracodawca wskazał, że planuje rozwiązać z pracownikiem umowęo pracę, na mocy której jest on zatrudniony na stanowisku prezesa zarządu, pełniąc funkcję dyrektora generalnego. W podpisanym porozumieniu o rozwiązaniu przedmiotowej umowy spółka zobowiązała się

Od 18.10.2015 r. weszła w życie nowelizacja prawa cywilnego, a wraz z nią zasada dziedziczenia długów spadkowych tylko do wysokości odziedziczonego majątku, bez konieczności składania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń. Chroni ona spadkobierców przed długami, których istnienia często nie byli świadomi. Dotychczas prawo stanowiło, że spadkobiercy mogą odpowiadać za

Nie płacisz czynszu? Spółdzielnia może żądać przymusowej sprzedaży lokalu i będzie to zgodne z prawem, tak bowiem orzekł Trybunał Konstytucyjny, w sprawie członka spółdzielni, któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Spółdzielnia wykluczyła go jednak z grona członków ze względu na uporczywe uchylanie się od uiszczania opłat związanych z eksploatacją

Zadzwoń 609 678 703