d
Follow us
  >  Aktualności   >  Brak pensji za pomoc w prowadzeniu firmy nie zwalnia ze składek na ZUS

Brak pensji za pomoc w prowadzeniu firmy nie zwalnia ze składek na ZUS

Nawet gdy przedsiębiorca nie wypłaca żadnego wynagrodzenia członkowi rodziny, który współpracuje z nim w jego firmie, i tak musi za niego płacić składki na ZUS. Nie może przy tym korzystać z preferencyjnych zasad ich naliczania. Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa pewien krąg osób z rodziny jako tzw. „osoby współpracujące” i właśnie taka kwalifikacja powoduje bezpośrednie skutki w obowiązkach ubezpieczeniowych wobec ZUS. Mamy przy tym bez wątpienia swobodę zatrudnienia, to pracodawca decyduje o doborze pracowników, także pochodzących z jego własnej rodziny. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 15 stycznia 2015 r. (III AUa 634/14), zaznaczył jednak przy tym, że nie wyklucza to kompetencji ZUS do weryfikowania tytułu ubezpieczenia społecznego takich osób i konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne za te osoby, jeśli faktycznie wykonują one pracę na rzecz członka rodziny, pomagając mu w prowadzeniu firmy, w tym także nieodpłatnie.

Zadzwoń 609 678 703