Brak pensji za pomoc w prowadzeniu firmy nie zwalnia ze składek na ZUS

Nawet gdy przedsiębiorca nie wypłaca żadnego wynagrodzenia członkowi rodziny, który współpracuje z nim w jego firmie, i tak musi za niego płacić składki na ZUS. Nie może przy tym korzystać z preferencyjnych zasad ich naliczania. Ustawa z 13.10.1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych określa pewien krąg osób z rodziny jako tzw. „osoby współpracujące” i właśnie taka kwalifikacja powoduje bezpośrednie skutki w obowiązkach ubezpieczeniowych wobec ZUS. Mamy przy tym bez wątpienia swobodę zatrudnienia, to pracodawca decyduje o doborze pracowników, także pochodzących z jego własnej rodziny. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 15 stycznia 2015 r. (III AUa 634/14), zaznaczył jednak przy tym, że nie wyklucza to kompetencji ZUS do weryfikowania tytułu ubezpieczenia społecznego takich osób i konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne za te osoby, jeśli faktycznie wykonują one pracę na rzecz członka rodziny, pomagając mu w prowadzeniu firmy, w tym także nieodpłatnie.

Powrót

 • prawnik Wrocław
 • porady prawne Wrocław
 • Radca prawny
 • Kancelaria prawna
 • Kancelaria prawna Wrocław
 • Jeśli wie­rzysz w zwy­cięstwo, zwy­cięstwo uwie­rzy w ciebie.

  Paulo Coelho

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

 • W życiu is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

  Paulo Coelho

 • Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali     so­bie spra­wy, jak blis­cy są sukcesu, kiedy się poddali.

  Rafał Kosik

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

Skontaktuj się

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Prosta 36

(boczna ulicy Grabiszyńskiej)

53-508 Wrocław

Tel.: 71 307 1 309

Mobile: 609 678 703

e-mail:

Dysponujemy wygodnym
parkingiem dla naszych Klientów

 

radca prawny Wrocław