d
Follow us
  >    >  Grudzień

Potwierdził to lubelski oddział ZUS w decyzji z 20 października 2015 r. (WPI/200000/43/ 1077/2015). W tej sprawie pracodawca wskazał, że planuje rozwiązać z pracownikiem umowęo pracę, na mocy której jest on zatrudniony na stanowisku prezesa zarządu, pełniąc funkcję dyrektora generalnego. W podpisanym porozumieniu o rozwiązaniu przedmiotowej umowy spółka zobowiązała się

Zadzwoń 609 678 703