d
Follow us
  >  Aktualności   >  Nie płacisz czynszu do spółdzielni? Możesz stracić mieszkanie…

Nie płacisz czynszu do spółdzielni? Możesz stracić mieszkanie…

Nie płacisz czynszu? Spółdzielnia może żądać przymusowej sprzedaży lokalu i będzie to zgodne z prawem, tak bowiem orzekł Trybunał Konstytucyjny, w sprawie członka spółdzielni, któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Spółdzielnia wykluczyła go jednak z grona członków ze względu na uporczywe uchylanie się od uiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu. Następnie rada nadzorcza spółdzielni podjęła uchwałę, w której upoważniła zarząd, by wystąpił do sądu o nakaz sprzedaży lokalu. W lutym 2010 r. orzeczenie sądu rejonowego w tej sprawie zostało wydane na korzyść spółdzielni mieszkaniowej, a wniesiona przez skarżącego apelacja została oddalona. Po zaskarżeniu stosownych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego orzekł on, że takie rozwiązanie jako mniej kosztowne i uciążliwe dla wierzyciela, jest jak najbardziej dopuszczalne z zgodne z polską konstytucją. Jeśli zatem popadniecie Państwo w jakieś długi wobec spółdzielni, lepszą drogą będzie podjęcie negocjacji i zawarcie ugody, niż uporczywe trawnie przy swoim, co może Państwa doprowadzić do bezpowrotnej utraty drogocennego składnika Państwa majątku.

Zadzwoń 609 678 703