d
Follow us
  >  Aktualności   >  Rekompensata z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych należna nawet gdy nie został faktycznie poniesiony koszt

Rekompensata z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych należna nawet gdy nie został faktycznie poniesiony koszt

„Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.”

Tak orzekł Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 11.12.2015 r. – sygn. akt: III CZP 94/15. Oznacza to, że w procesie o zapłatę, gdzie przedsiębiorca domaga się również zapłaty rekompensaty o której mowa w ww. ustawie czyli za odzyskiwanie należności w związku z brakiem zapłaty za transakcje handlowe, tj. zgodnie z ustawą – odpłatna dostawa towarów czy świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności, nie trzeba będzie udowodnić faktu rzeczywistego poniesienia równowartości tej rekompensaty jako kosztu działania np. prawnika czy też windykatora, a zatem przysługuje ona nawet wówczas, gdy przedsiębiorca faktycznie nawet nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów.

Zadzwoń 609 678 703