d
Follow us
  >  Aktualności   >  Zmiany w zakresie dziedziczenia długów spadkowych! To co do tej pory było zasadą, teraz stanowi wyjątek i to z korzyścią dla spadkobierców…

Zmiany w zakresie dziedziczenia długów spadkowych! To co do tej pory było zasadą, teraz stanowi wyjątek i to z korzyścią dla spadkobierców…

Od 18.10.2015 r. weszła w życie nowelizacja prawa cywilnego, a wraz z nią zasada dziedziczenia długów spadkowych tylko do wysokości odziedziczonego majątku, bez konieczności składania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń. Chroni ona spadkobierców przed długami, których istnienia często nie byli świadomi. Dotychczas prawo stanowiło, że spadkobiercy mogą odpowiadać za długi zmarłego, nawet te, o których wcześniej nie wiedzieli, jeśli nie złożyli w ciągu sześciu miesięcy oświadczenia o odrzuceniu spadku albo innej formie jego przyjęcia. Dzięki nowym przepisom bierność spadkobiercy w okresie 6 miesięcy od chwili otwarcia spadku (tj. śmierci spadkodawcy) będzie się wiązała z przyjęciem spadku z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza”, tj. z ograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe, do wartości faktycznego majątku (aktywów) spadku. Ponadto inne będą zasady dokonywania spisu majątku spadkowego ; dotychczas majątek spadkowy ustalał komornik sądowy, sporządzając często kosztowny spis inwentarza, podczas gdy nowe przepisy dopuszczają możliwość sporządzenia tego spisu przez samych spadkobierców, którzy będą mogli taki wykaz złożyć w sądzie lub u notariusza, korzystając z opracowanych przez ministra sprawiedliwości formularzy.

Zadzwoń 609 678 703