d
Follow us
  >    >  grudzień

Nasz Klient wykonywał niebezpieczny zawód artystyczny w Hong-Kongu i był ubezpieczony na wypadek doznania urazów w australijskim towarzystwie ubezpieczeniowym. Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego i konieczności zwolnienia się z pracy, nasz Klient po powrocie do Polski rozpoczął nierówną walkę o uzyskanie odszkodowania. Towarzystwo Ubezpieczeń odmówiło jego wypłaty powołując się na liczne

Zadzwoń 609 678 703