d
Follow us
  >  2020

Nasz Klient wykonywał niebezpieczny zawód artystyczny w Hong-Kongu i był ubezpieczony na wypadek doznania urazów w australijskim towarzystwie ubezpieczeniowym. Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego i konieczności zwolnienia się z pracy, nasz Klient po powrocie do Polski rozpoczął nierówną walkę o uzyskanie odszkodowania. Towarzystwo Ubezpieczeń odmówiło jego wypłaty powołując się na liczne

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Kancelaria oferuje wsparcie i pomoc dla firm i wszelkich podmiotów, uczestników obrotu gospodarczego, a także stron stosunków pracy i wszelkich innych form zatrudnienia czy świadczenia usług, kierując do Państwa przedmiotową ofertę, dotyczącą różnorakich aspektów Państwa życia korporacyjnego, zawodowego i prywatnego, w tym w szczególności

Zadzwoń 609 678 703