d
Follow us
  >    >  Grudzień

Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w szczególnych przypadkach mogą właściciela nieruchomości pozbawić przysługującego mu prawa własności lub użytkowania. Mowa o wywłaszczeniu nieruchomości, które regularnie uderza w kolejnych poszkodowanych. Restrukturyzacja w okresie PRL, specustawy, zasiedzenie przez Skarb Państwa to tylko kilka bardziej znanych sposobów na odebrania prawa do nieruchomości. Wywłaszczeni

Zadzwoń 609 678 703