d
Follow us
  >  Aktualności   >  Rozwód w pigułce, czyli jak szybko i skutecznie przeprowadzić postępowanie rozwodowe

Rozwód w pigułce, czyli jak szybko i skutecznie przeprowadzić postępowanie rozwodowe

Zakończenie małżeństwa to niezwykle trudna decyzja dla wszystkich małżonków. Rozstanie z osobą, z którą dzieliło się sporą część życia niesie ogromną dawkę negatywnych emocji. Nic też dziwnego, że małżonkom zależy na jak najszybszym przeprowadzeniu postępowania rozwodowego. W poniższym artykule pokażemy, że rozwód nie musi być bolesnym doznaniem dla małżonków.

Szybki rozwód? Zgodność stron ma znaczenie!

Prawo polskie przewiduje tylko jedną formę rozwodu tzw. rozwód sądowy. Dlatego niezbędne do skutecznego zerwania więzi małżeńskich będzie wytoczenie powództwa. Pozew rozwodowy może złożyć, jednak jeden z małżonków. W trakcie postępowania rozwodowego sąd może orzec zakończenie małżeństwa trzech formach:

  • z orzeczeniem winy jednej strony
  • z orzeczeniem winy obu stron
  • bez orzeczenia o winie

Ogromny wpływ na rozwój postępowania rozwodowego ma podejście małżonków do rozstania. Wybierając rozwód bez orzekania o winie mogą zakończyć swój związek w bardzo ugodowy sposób. Skuteczne wypracowanie porozumienia przez strony może skutkować uzyskaniem rozwodu już na pierwszej rozprawie. Decydując się na opcję bez orzekania o winie małżonkowie wybierają najłagodniejszą ścieżkę do rozstania. Pozostałe dwie opcje wiążą się z rozmawianiem o ich życiu osobistym na sali sądowej. Wybór należy do małżonków, dlatego jeśli chcemy uniknąć sądowych batalii warto wybrać rozstanie bez orzekania o winie.

Elementy pozwu rozwodowego

Pozew rozwodowy powinien zawierać pewne kluczowe elementy, które są typowe dla wszystkich pism procesowych czyli:

  • dane osobowe stron pozwu
  • oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew
  • nazwę pisma tj. pozew o rozwód
  • opis żądań wraz z uzasadnieniem
  • dowody potwierdzające opisywane okoliczności
  • podpis
  • spis załączników

Dokument możemy sporządzić samodzielnie lub zlecić tą czynność prawnikowi. Pamiętajmy jednak, że pozew rozwodowy oprócz elementów formalnych musi zawierać szczegółowo opis żądania wraz z dowodami. To bardzo istotne, by wskazać wszystkie ważne okoliczności dla sprawy, które przemawiają za naszym stanowiskiem. Jeśli obawiamy się popełnienia jakichkolwiek błędów lub nie posiadamy odpowiedniej wiedzy prawnej korzystniej jest powierzyć sprawę doświadczonemu pełnomocnikowi, który zadba o nasze interesy w tym niełatwym postępowaniu. Na koniec warto wspomnieć kilka słów o wyroku orzekającym rozwód. W dokumencie tym sąd rozstrzyga zawsze o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Zawierana jest w nim także informacja o kontaktach rodziców z dziećmi. Dodatkowo rozstrzygana jest też kwestia partycypowania w kosztach utrzymania i wychowania potomstwa. Dodatkowo małżonkowie w pozwie mogą domagać się rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, a także o podziale majątku wspólnego.

Zadzwoń 609 678 703