Zmiany w zakresie dziedziczenia długów spadkowych! To co do tej pory było zasadą, teraz stanowi wyjątek i to z korzyścią dla spadkobierców…

Od 18.10.2015 r. weszła w życie nowelizacja prawa cywilnego, a wraz z nią zasada dziedziczenia długów spadkowych tylko do wysokości odziedziczonego majątku, bez konieczności składania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń. Chroni ona spadkobierców przed długami, których istnienia często nie byli świadomi. Dotychczas prawo stanowiło, że spadkobiercy mogą odpowiadać za długi zmarłego, nawet te,
o których wcześniej nie wiedzieli, jeśli nie złożyli w ciągu sześciu miesięcy oświadczenia
o odrzuceniu spadku albo innej formie jego przyjęcia. Dzięki nowym przepisom bierność spadkobiercy w okresie 6 miesięcy od chwili otwarcia spadku (tj. śmierci spadkodawcy) będzie się wiązała z przyjęciem spadku z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza”,
tj. z ograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe, do wartości faktycznego majątku (aktywów)  spadku. Ponadto inne będą zasady dokonywania spisu majątku spadkowego ; dotychczas majątek spadkowy ustalał komornik sądowy, sporządzając często kosztowny spis inwentarza, podczas gdy nowe przepisy dopuszczają możliwość sporządzenia tego spisu przez samych spadkobierców, którzy będą mogli taki wykaz złożyć w sądzie lub
u notariusza, korzystając z opracowanych przez ministra sprawiedliwości formularzy.

Powrót

 • prawnik Wrocław
 • porady prawne Wrocław
 • Radca prawny
 • Kancelaria prawna
 • Kancelaria prawna Wrocław
 • Jeśli wie­rzysz w zwy­cięstwo, zwy­cięstwo uwie­rzy w ciebie.

  Paulo Coelho

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

 • W życiu is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

  Paulo Coelho

 • Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali     so­bie spra­wy, jak blis­cy są sukcesu, kiedy się poddali.

  Rafał Kosik

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

Skontaktuj się

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Grabiszyńska 204 D

pokój 215, I piętro.

53-235 WROCŁAW

Tel.: 71 307 1 309

Mobile: 609 678 703

e-mail:

Dysponujemy wygodnym
parkingiem dla naszych Klientów

 

radca prawny Wrocław