Rekompensata z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych należna nawet gdy nie został faktycznie poniesiony koszt

 

"Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana  w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.”

Tak orzekł Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 11.12.2015 r. – sygn. akt: III CZP 94/15. Oznacza to, że w procesie o zapłatę, gdzie przedsiębiorca domaga się również zapłaty rekompensaty o której mowa w ww. ustawie czyli za odzyskiwanie należności w związku z  brakiem zapłaty za transakcje handlowe, tj. zgodnie z ustawą - odpłatna dostawa towarów czy świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności, nie trzeba będzie udowodnić faktu rzeczywistego poniesienia równowartości tej rekompensaty jako kosztu działania np. prawnika czy też windykatora, a zatem przysługuje ona nawet wówczas, gdy przedsiębiorca faktycznie nawet nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów.

Powrót

 • prawnik Wrocław
 • porady prawne Wrocław
 • Radca prawny
 • Kancelaria prawna
 • Kancelaria prawna Wrocław
 • Jeśli wie­rzysz w zwy­cięstwo, zwy­cięstwo uwie­rzy w ciebie.

  Paulo Coelho

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

 • W życiu is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

  Paulo Coelho

 • Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali     so­bie spra­wy, jak blis­cy są sukcesu, kiedy się poddali.

  Rafał Kosik

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

Skontaktuj się

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Prosta 36

(boczna ulicy Grabiszyńskiej)

53-508 Wrocław

Tel.: 71 307 1 309

Mobile: 609 678 703

e-mail:

Dysponujemy wygodnym
parkingiem dla naszych Klientów

 

radca prawny Wrocław