Przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek społecznych od zawartego z pracownikiem zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Potwierdził to lubelski oddział ZUS w decyzji z 20 października 2015 r. (WPI/200000/43/ 1077/2015). W tej sprawie pracodawca wskazał, że planuje rozwiązać z pracownikiem umowęo pracę, na mocy której jest on zatrudniony na stanowisku prezesa zarządu, pełniąc funkcję dyrektora generalnego. W podpisanym porozumieniu o rozwiązaniu przedmiotowej umowy spółka zobowiązała się wypłacić odszkodowanie za ustanie stosunku pracy
z zawartego z pracownikiem zakazu konkurencji po zakończeniu etatu, które to uprawnienie do odszkodowania, było zastrzeżone w umowie o zakazie konkurencji zawartej w myśl art. 1012 Kodeksu Pracy. Pracodawca powziął wątpliwość, czy odszkodowanie, które wypłaci z porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, spowoduje dla niego obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak wskazano na wstępie, lubelski oddział ZUS rozwiał tę wątpliwość, wskazując, że taki obowiązek po stronie pracodawcy w przedstawiony powyżej stanie faktycznym nie powstanie. Należy jednak pamiętać, że nie każdy oddział ZUS na terytorium naszego kraju musi podzielić to stanowisko, lepiej wiec w razie wątpliwości wystąpić z zapytaniem do właściwego dla danej firmy oddziału ZUS.

 

Powrót

 • prawnik Wrocław
 • porady prawne Wrocław
 • Radca prawny
 • Kancelaria prawna
 • Kancelaria prawna Wrocław
 • Jeśli wie­rzysz w zwy­cięstwo, zwy­cięstwo uwie­rzy w ciebie.

  Paulo Coelho

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

 • W życiu is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

  Paulo Coelho

 • Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali     so­bie spra­wy, jak blis­cy są sukcesu, kiedy się poddali.

  Rafał Kosik

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

Skontaktuj się

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Prosta 36

(boczna ulicy Grabiszyńskiej)

53-508 Wrocław

Tel.: 71 307 1 309

Mobile: 609 678 703

e-mail:

Dysponujemy wygodnym
parkingiem dla naszych Klientów

 

radca prawny Wrocław