Nie płacisz czynszu do spółdzielni? Możesz starcić mieszkanie...

Nie płacisz czynszu? Spółdzielnia może żądać przymusowej sprzedaży lokalu i będzie to zgodne z prawem, tak bowiem orzekł Trybunał Konstytucyjny, w sprawie członka spółdzielni, któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Spółdzielnia wykluczyła go jednak z grona członków ze względu na uporczywe uchylanie się od uiszczania opłat związanych
z eksploatacją i utrzymaniem lokalu. Następnie rada nadzorcza spółdzielni podjęła uchwałę, w której upoważniła zarząd, by wystąpił do sądu o nakaz sprzedaży lokalu. W lutym 2010 r. orzeczenie sądu rejonowego w tej sprawie zostało wydane na korzyść spółdzielni mieszkaniowej, a  wniesiona przez skarżącego apelacja została oddalona. Po zaskarżeniu stosownych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego orzekł on, że takie rozwiązanie jako mniej kosztowne i uciążliwe dla wierzyciela, jest jak najbardziej dopuszczalne z zgodne z polską  konstytucją. Jeśli zatem popadniecie Państwo w jakieś długi wobec spółdzielni, lepszą drogą będzie podjęcie negocjacji i zawarcie ugody, niż uporczywe trawnie przy swoim, co może  Państwa doprowadzić do bezpowrotnej utraty drogocennego składnika Państwa majątku.

Powrót

 • prawnik Wrocław
 • porady prawne Wrocław
 • Radca prawny
 • Kancelaria prawna
 • Kancelaria prawna Wrocław
 • Jeśli wie­rzysz w zwy­cięstwo, zwy­cięstwo uwie­rzy w ciebie.

  Paulo Coelho

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

 • W życiu is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

  Paulo Coelho

 • Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali     so­bie spra­wy, jak blis­cy są sukcesu, kiedy się poddali.

  Rafał Kosik

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

Skontaktuj się

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Grabiszyńska 204 D

pokój 215, I piętro.

53-235 WROCŁAW

Tel.: 71 307 1 309

Mobile: 609 678 703

e-mail:

Dysponujemy wygodnym
parkingiem dla naszych Klientów

 

radca prawny Wrocław